En dag på förskolan

Gemensam öppning utomhus. Barnen lämnas ute.

08.30 Barnen går in och har en gemensam fruktstund.

Fria aktiviteter/lek.

11.30 Lunch

12.00 Sova/vila för de som behöver

14.15 Mellanmål

Gemensam öppning utomhus. Barnen lämnas ute.

08.30 Barnen går in och påbörjar det de vill göra under förmiddagen. De äter sin frukt när de själva vill under förmiddagen.

9.00 Fria aktiviteter/lek för alla på Solen

11.15 Lunch

12.00 Utevistelse

14.15 Mellanmål