Om Förskolan

Montessoriförskolan Barnens Hus ligger beläget nära sjön Gerdsken, med gångavstånd in till centrala Alingsås. Vi har nära till skog, sjö och en stor kommunal lekplats och pulkabackar. Förskolan startades 1987 av föräldrar som var intresserade av montessoripedagogiken. Huset som vi nu bedriver verksamhet i byggdes 1990. Lokalerna är ändamålsenliga ljusa och fräscha.

På Barnens Hus finns det två avdelningar. Vår småbarnsavdelning Månen för yngre förskolebarn samt vår avdelning Solen för äldre förskolebarn. Vår småbarnsavdelning Månen har varit igång sedan 1995. Den dagliga verksamheten på avdelningarna sköter våra utbildade lärare. Hela förskolans inriktning är att barnen ska känna sig trygga och omtyckta på förskolan. Vi tycker att detta är det primära för barnets utveckling. Vår förskola är en varm och glad plats, där barnen kan vara sig själva. Barnens Hus erbjuder även hemlagad kost varje dag. Lunch och mellanmål tillagas av vår kokerska. Under Vt-01 byggdes vårt kök om för att göra detta möjligt.

Barnens Hus ligger i ett lugnt och tryggt villaområde. Vi har en stor inhägnad gård med rutschkana, sandlåda, gungor för de små och stora och en underbar cykelbana där barnen har små trehjulingar som de trampar runt med. Barnen gillar även att leka i vår båt med tillhörande sjöbodar. Precis intill förskolan ligger en fotbollsplan som vi kan spela fotboll mm på.

Organisation
Barnens Hus är en ekonomisk förening där föräldrarna årligen utser en styrelse. Styrelsen tillsammans med förskolechefen ansvarar för verksamheten enligt våra stadgar.

Styrdokument
• Lpfö 98 (reviderad 2016)
• Skollagen
• Riktlinjer från Svenska Montessoriförbundet