Mål och visioner

Vision
En trygg, säker och stimulerande förskoleverksamhet där personal och föräldrar verkar i harmoni för barnens bästa.

Övergripande mål
Föreningen skall bygga på aktivt föräldraengagemang med Montessoripedagogisk inriktning där barnens behov formar verksamheten. Målet är att barnen utvecklas i sin egen takt och efter sin egen förmåga till självständiga och harmoniska individer. Föräldrar och lärare skall gemensamt verka för att uppfylla föreningens mål.

Våra ledord är:

Delaktighet
Aktivt
engagemang
Respekt för varandra
Öppenhet