Avgifter

Föreningen har beslutat att följa modellen ”riksmaxtaxan”.

Månadsavgiften följer kommunens riktlinjer men är högst 3 % av den sammanlagda månadsinkomseten och betalas 12 månader om året. 3-,4- och 5 åringar har rätt till 15h avgiftsfri förskola.

Förutom månadsavgiften tillkommer:

    medlemsavgift i den ekonomiska föreningen Barnens Hus som är en engångsavgift vid inträde på 100 kr/medlem (dvs förälder)
    medlemsavgift på 320 kr/år till Svenska Montessoriförbundet.