Köanmälan

Vid kö-anmälan from 1/1 2018 står man kvar i vår kö i två år from anmälningsdatum. Därefter ansvarar ni vårdnadshavare för att förnya er kö-anmälan. Om ni förnyar behåller ni er plats i kön i ytterligare 2 år osv. Vi sparar endast personuppgifter i två år.


*Obligatoriska fält

*Anmälningsdatum:
*Behov av barnomsorg från datum:
Har syskon i föreningen (förtur)
Vårdnadshavare 1

Enskild vårdnad

Vårdnadshavare 2