Kooperativ

Barnens Hus är en ekonomisk förening vars verksamhet bygger på ett aktivt engagemang från varje medlem. Alla medlemmar/föräldrar har ett gemensamt ansvar för föreningens skötsel och drift. Då föreningens ideologi och ekonomi bygger på ett aktivt engagemang och ideellt arbete förväntas du som medlem utföra en del uppgifter. Omfattningen av dessa kan variera över tiden men nedan beskrivs några exempel:


  Delta i fixar/arbetsdagar, en på våren och en på hösten.
  Alla familjer kommer att deltaga i en arbetsgrupp. Föreningen har tre stycken grupper som alla föräldrar är verksamma i och deltar aktivt i gentemot Barnens hus.

  * Innegrupp; ansvarar för förskolans inomhusmiljö såsom möblemang, data och IT.
  * Utegrupp; ansvarar för utomhusmiljön, gården samt gräsklippning.
  * Fastighetsgrupp; ansvarar för fastigheten insida som utsida.


  Sköta handling och storstädning, 1 gång/termin.
  Ansvara för trädgårdsvecka, 1 gång/läsår.
  Delta på föreningsmöte, 1 gång/läsår.
  Delta på föreningens årsmöte och vara beredd på att ta en roll inom föreningens styrelse.
  Betala in medlemsavgifter och månadsavgifter i tid, enligt angivna rutiner.
  Delta i en föräldrautbildning i Montessoripedagogik, 1 kväll.
  Hålla dig informerad om vad som sker på förskolan genom att läsa information från personal och styrelse.
  Ansvara för att ditt/dina barn följer de av lärarna och styrelsen fastställda ordningsreglerna

Kontakta föreningen
Ordförande: Elisabet Rapp tel: 070 526 45 33

Föreningens ledord är:

Delaktighet
Aktivt
engagemang
Respekt för varandra
Öppenhet